company

ØLKYMISTEN AS

4374 EGERSUND

Avkastning på egenkapital
0 %
Likviditetsgrad
20,75
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter72 000
Årsresultat0
Sum eiendeler166 000
Sum egenkapital157 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter72 000
Sum driftskostnader72 000
Driftsresultat0
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt0
Skattekostnad0
Årsresultat0
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler166 000
Sum eiendeler166 000
Sum opptjent egenkapital57 000
Sum egenkapital157 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld8 000
Sum egenkapital og gjeld166 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter110 000
Annen driftsinntekt−38 000
Sum driftsinntekter72 000
Varekostnad35 000
Lønnskostnad25 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader72 000
Driftsresultat0
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat0
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post163 000
Sum omløpsmidler166 000
Sum eiendeler166 000
Sum egenkapital157 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter8 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld8 000
Sum egenkapital og gjeld166 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin0 %
Likviditetsgrad20,75
Syklisk likviditetsgrad20,75
Egenkapitalandel0,95
Bruttomargin51,39 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English