company

MEMOGROUP AS

1389 HEGGEDAL

Avkastning på egenkapital
N/A
Likviditetsgrad
2,26
Gjeldsgrad
N/A
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 277 000
Årsresultat−35 000
Sum eiendeler6 233 000
Sum egenkapital0
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 277 000
Sum driftskostnader2 416 000
Driftsresultat−139 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−139 000
Skattekostnad−104 000
Årsresultat−35 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler5 270 000
Sum omløpsmidler963 000
Sum eiendeler6 233 000
Sum opptjent egenkapital−24 000
Sum egenkapital0
Sum langsiktig gjeld5 807 000
Sum kortsiktig gjeld426 000
Sum egenkapital og gjeld6 233 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 277 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter2 277 000
Varekostnad0
Lønnskostnad863 000
Ordinære avskrivninger900 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 416 000
Driftsresultat−139 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−35 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler5 270 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler5 270 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post138 000
Sum omløpsmidler963 000
Sum eiendeler6 233 000
Sum egenkapital0
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld5 807 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter69 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld357 000
Sum kortsiktig gjeld426 000
Sum egenkapital og gjeld6 233 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital-
Gjeldsgrad-
Driftsmargin−6,1 %
Likviditetsgrad2,26
Syklisk likviditetsgrad2,26
Egenkapitalandel0
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English