company

HEISTAD UTVIKLING AS

3736 SKIEN

Avkastning på egenkapital
−1,37 %
Likviditetsgrad
4,32
Gjeldsgrad
1,14
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter275 000
Årsresultat−899 000
Sum eiendeler142 688 000
Sum egenkapital65 535 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter275 000
Sum driftskostnader1 376 000
Driftsresultat−1 101 000
Sum finansinntekter2 540 000
Sum finanskostnader2 668 000
Netto finans−128 000
Resultat før skatt−1 229 000
Skattekostnad−329 000
Årsresultat−899 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler133 386 000
Sum omløpsmidler9 301 000
Sum eiendeler142 688 000
Sum opptjent egenkapital53 888 000
Sum egenkapital65 535 000
Sum langsiktig gjeld75 000 000
Sum kortsiktig gjeld2 152 000
Sum egenkapital og gjeld142 688 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter275 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter275 000
Varekostnad0
Lønnskostnad1 116 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 376 000
Driftsresultat−1 101 000
Sum finansinntekter2 540 000
Sum finanskostnader2 668 000
Netto finans−128 000
Sum utbytte0
Årsresultat−899 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler133 386 000
Sum anleggsmidler133 386 000
Varelager0
Sum investeringer2 390 000
Kasse/Bank/Post4 291 000
Sum omløpsmidler9 301 000
Sum eiendeler142 688 000
Sum egenkapital65 535 000
Kortsiktig konserngjeld962 000
Sum langsiktig gjeld75 000 000
Kortsiktig gjeld27 000
Skyldig offentlige avgifter200 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld963 000
Sum kortsiktig gjeld2 152 000
Sum egenkapital og gjeld142 688 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−1,37 %
Gjeldsgrad1,14
Driftsmargin−400,36 %
Likviditetsgrad4,32
Syklisk likviditetsgrad4,32
Egenkapitalandel0,46
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English