company

BLIKI AS

1360 FORNEBU

Avkastning på egenkapital
−3,79 %
Likviditetsgrad
0
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−12 000
Sum eiendeler740 000
Sum egenkapital317 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader12 000
Driftsresultat−12 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−12 000
Skattekostnad0
Årsresultat−12 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler740 000
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler740 000
Sum opptjent egenkapital48 000
Sum egenkapital317 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld423 000
Sum egenkapital og gjeld740 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader12 000
Driftsresultat−12 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−12 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler740 000
Sum anleggsmidler740 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler740 000
Sum egenkapital317 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld423 000
Sum kortsiktig gjeld423 000
Sum egenkapital og gjeld740 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−3,79 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad0
Syklisk likviditetsgrad0
Egenkapitalandel0,43
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English