company

GRONG KJØPESENTER AS

7870 GRONG

Avkastning på egenkapital
−0,06 %
Likviditetsgrad
1,33
Gjeldsgrad
1,08
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 038 000
Årsresultat−5 000
Sum eiendeler17 578 000
Sum egenkapital8 001 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 038 000
Sum driftskostnader2 480 000
Driftsresultat557 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader490 000
Netto finans−490 000
Resultat før skatt67 000
Skattekostnad72 000
Årsresultat−5 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler16 386 000
Sum omløpsmidler1 193 000
Sum eiendeler17 578 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital8 001 000
Sum langsiktig gjeld8 678 000
Sum kortsiktig gjeld899 000
Sum egenkapital og gjeld17 578 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 038 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter3 038 000
Varekostnad0
Lønnskostnad66 000
Ordinære avskrivninger881 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 480 000
Driftsresultat557 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader490 000
Netto finans−490 000
Sum utbytte0
Årsresultat−5 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom16 386 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler16 386 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler16 386 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post369 000
Sum omløpsmidler1 193 000
Sum eiendeler17 578 000
Sum egenkapital8 001 000
Kortsiktig konserngjeld328 000
Sum langsiktig gjeld8 678 000
Kortsiktig gjeld207 000
Skyldig offentlige avgifter40 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld324 000
Sum kortsiktig gjeld899 000
Sum egenkapital og gjeld17 578 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−0,06 %
Gjeldsgrad1,08
Driftsmargin18,33 %
Likviditetsgrad1,33
Syklisk likviditetsgrad1,33
Egenkapitalandel0,46
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English