company

QED SOLUTIONS

3472 BØDALEN

Avkastning på egenkapital
−62,96 %
Likviditetsgrad
4,66
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter321 000
Årsresultat−102 000
Sum eiendeler205 000
Sum egenkapital162 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter321 000
Sum driftskostnader424 000
Driftsresultat−101 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans0
Resultat før skatt−102 000
Skattekostnad0
Årsresultat−102 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler205 000
Sum eiendeler205 000
Sum opptjent egenkapital162 000
Sum egenkapital162 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld44 000
Sum egenkapital og gjeld205 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter321 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter321 000
Varekostnad31 000
Lønnskostnad367 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader424 000
Driftsresultat−101 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−102 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post204 000
Sum omløpsmidler205 000
Sum eiendeler205 000
Sum egenkapital162 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld1 000
Skyldig offentlige avgifter8 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld34 000
Sum kortsiktig gjeld44 000
Sum egenkapital og gjeld205 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−62,96 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−31,46 %
Likviditetsgrad4,66
Syklisk likviditetsgrad4,66
Egenkapitalandel0,79
Bruttomargin90,34 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English