company

EAB HOLDING AS

4071 RANDABERG

Avkastning på egenkapital
−18,93 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
1,35
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−184 000
Sum eiendeler2 289 000
Sum egenkapital972 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader11 000
Driftsresultat−11 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader173 000
Netto finans−173 000
Resultat før skatt−184 000
Skattekostnad0
Årsresultat−184 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 084 000
Sum omløpsmidler206 000
Sum eiendeler2 289 000
Sum opptjent egenkapital792 000
Sum egenkapital972 000
Sum langsiktig gjeld1 317 000
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld2 289 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader11 000
Driftsresultat−11 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader173 000
Netto finans−173 000
Sum utbytte0
Årsresultat−184 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler2 084 000
Sum anleggsmidler2 084 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post206 000
Sum omløpsmidler206 000
Sum eiendeler2 289 000
Sum egenkapital972 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 317 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld2 289 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−18,93 %
Gjeldsgrad1,35
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel0,42
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English