company

M HJORTESETH HOLDING AS

5174 MATHOPEN

Avkastning på egenkapital
−3,45 %
Likviditetsgrad
0,85
Gjeldsgrad
33,74
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−3 000
Sum eiendeler3 103 000
Sum egenkapital87 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader4 000
Driftsresultat−4 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−4 000
Skattekostnad−1 000
Årsresultat−3 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 034 000
Sum omløpsmidler69 000
Sum eiendeler3 103 000
Sum opptjent egenkapital−4 000
Sum egenkapital87 000
Sum langsiktig gjeld2 935 000
Sum kortsiktig gjeld81 000
Sum egenkapital og gjeld3 103 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 000
Driftsresultat−4 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−3 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler4 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler3 030 000
Sum anleggsmidler3 034 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post69 000
Sum omløpsmidler69 000
Sum eiendeler3 103 000
Sum egenkapital87 000
Kortsiktig konserngjeld65 000
Sum langsiktig gjeld2 935 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld16 000
Sum kortsiktig gjeld81 000
Sum egenkapital og gjeld3 103 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−3,45 %
Gjeldsgrad33,74
Driftsmargin-
Likviditetsgrad0,85
Syklisk likviditetsgrad0,85
Egenkapitalandel0,03
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English