company

LIGHTSIDE INSTRUMENTS AS

0555 OSLO

Avkastning på egenkapital
−549,02 %
Likviditetsgrad
1,1
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 000
Årsresultat−280 000
Sum eiendeler359 000
Sum egenkapital51 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 000
Sum driftskostnader283 000
Driftsresultat−279 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−280 000
Skattekostnad0
Årsresultat−280 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler20 000
Sum omløpsmidler339 000
Sum eiendeler359 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital51 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld308 000
Sum egenkapital og gjeld359 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter3 000
Varekostnad29 000
Lønnskostnad169 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader283 000
Driftsresultat−279 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−280 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar20 000
Sum varige driftsmidler20 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler20 000
Varelager22 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post325 000
Sum omløpsmidler339 000
Sum eiendeler359 000
Sum egenkapital51 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld308 000
Sum kortsiktig gjeld308 000
Sum egenkapital og gjeld359 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−549,02 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−9 300 %
Likviditetsgrad1,1
Syklisk likviditetsgrad1,19
Egenkapitalandel0,14
Bruttomargin−866,67 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English