company

EVOSPOR AS

6856 SOGNDAL

Avkastning på egenkapital
3,26 %
Likviditetsgrad
1,28
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 165 000
Årsresultat14 000
Sum eiendeler1 917 000
Sum egenkapital429 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 165 000
Sum driftskostnader4 105 000
Driftsresultat60 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader42 000
Netto finans−42 000
Resultat før skatt18 000
Skattekostnad4 000
Årsresultat14 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler9 000
Sum omløpsmidler1 909 000
Sum eiendeler1 917 000
Sum opptjent egenkapital29 000
Sum egenkapital429 000
Sum langsiktig gjeld1 000
Sum kortsiktig gjeld1 488 000
Sum egenkapital og gjeld1 917 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 165 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter4 165 000
Varekostnad257 000
Lønnskostnad3 084 000
Ordinære avskrivninger5 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 105 000
Driftsresultat60 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader42 000
Netto finans−42 000
Sum utbytte0
Årsresultat14 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler9 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler9 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post173 000
Sum omløpsmidler1 909 000
Sum eiendeler1 917 000
Sum egenkapital429 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 000
Kortsiktig gjeld70 000
Skyldig offentlige avgifter755 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld553 000
Sum kortsiktig gjeld1 488 000
Sum egenkapital og gjeld1 917 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital3,26 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin1,44 %
Likviditetsgrad1,28
Syklisk likviditetsgrad1,28
Egenkapitalandel0,22
Bruttomargin93,83 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English