company

SURDEIGSBAKERIET AS

6200 STRANDA

Avkastning på egenkapital
110 %
Likviditetsgrad
11,67
Gjeldsgrad
2,05
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter165 000
Årsresultat44 000
Sum eiendeler131 000
Sum egenkapital40 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter165 000
Sum driftskostnader115 000
Driftsresultat50 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt50 000
Skattekostnad6 000
Årsresultat44 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler26 000
Sum omløpsmidler105 000
Sum eiendeler131 000
Sum opptjent egenkapital10 000
Sum egenkapital40 000
Sum langsiktig gjeld82 000
Sum kortsiktig gjeld9 000
Sum egenkapital og gjeld131 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter165 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter165 000
Varekostnad17 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger15 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader115 000
Driftsresultat50 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat44 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar26 000
Sum varige driftsmidler26 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler26 000
Varelager17 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post78 000
Sum omløpsmidler105 000
Sum eiendeler131 000
Sum egenkapital40 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld82 000
Kortsiktig gjeld2 000
Skyldig offentlige avgifter1 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld9 000
Sum egenkapital og gjeld131 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital110 %
Gjeldsgrad2,05
Driftsmargin30,3 %
Likviditetsgrad11,67
Syklisk likviditetsgrad−13,13
Egenkapitalandel0,31
Bruttomargin89,7 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English