company

ORVEI INVEST AS

0270 OSLO

Avkastning på egenkapital
−152,67 %
Likviditetsgrad
106,31
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter11 000
Årsresultat−6 038 000
Sum eiendeler3 967 000
Sum egenkapital3 955 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter11 000
Sum driftskostnader26 000
Driftsresultat−16 000
Sum finansinntekter−1 274 000
Sum finanskostnader4 743 000
Netto finans−6 017 000
Resultat før skatt−6 032 000
Skattekostnad6 000
Årsresultat−6 038 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 586 000
Sum omløpsmidler1 382 000
Sum eiendeler3 967 000
Sum opptjent egenkapital3 738 000
Sum egenkapital3 955 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld13 000
Sum egenkapital og gjeld3 967 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter11 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter11 000
Varekostnad10 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader26 000
Driftsresultat−16 000
Sum finansinntekter−1 274 000
Sum finanskostnader4 743 000
Netto finans−6 017 000
Sum utbytte0
Årsresultat−6 038 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler2 586 000
Sum anleggsmidler2 586 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 380 000
Sum omløpsmidler1 382 000
Sum eiendeler3 967 000
Sum egenkapital3 955 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld12 000
Sum kortsiktig gjeld13 000
Sum egenkapital og gjeld3 967 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−152,67 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−145,45 %
Likviditetsgrad106,31
Syklisk likviditetsgrad106,31
Egenkapitalandel1
Bruttomargin9,09 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English