company

PLOMMEHAGEN BORETTSLAG

0179 OSLO

Avkastning på egenkapital
6,3 %
Likviditetsgrad
4,67
Gjeldsgrad
6,87
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 049 000
Årsresultat2 854 000
Sum eiendeler356 426 000
Sum egenkapital45 268 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 049 000
Sum driftskostnader2 195 000
Driftsresultat6 853 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader4 003 000
Netto finans−4 000 000
Resultat før skatt2 854 000
Skattekostnad0
Årsresultat2 854 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler356 183 000
Sum omløpsmidler243 000
Sum eiendeler356 426 000
Sum opptjent egenkapital44 943 000
Sum egenkapital45 268 000
Sum langsiktig gjeld311 105 000
Sum kortsiktig gjeld52 000
Sum egenkapital og gjeld356 426 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt9 049 000
Sum driftsinntekter9 049 000
Varekostnad0
Lønnskostnad133 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 195 000
Driftsresultat6 853 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader4 003 000
Netto finans−4 000 000
Sum utbytte0
Årsresultat2 854 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom356 113 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler356 113 000
Sum finansielle anleggsmidler70 000
Sum anleggsmidler356 183 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post88 000
Sum omløpsmidler243 000
Sum eiendeler356 426 000
Sum egenkapital45 268 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld311 105 000
Kortsiktig gjeld11 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld8 000
Sum kortsiktig gjeld52 000
Sum egenkapital og gjeld356 426 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital6,3 %
Gjeldsgrad6,87
Driftsmargin75,73 %
Likviditetsgrad4,67
Syklisk likviditetsgrad4,67
Egenkapitalandel0,13
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English