company

SAMEIET MJÅTVEITKOLLEN

5015 BERGEN

Avkastning på egenkapital
33,71 %
Likviditetsgrad
7,46
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter933 000
Årsresultat207 000
Sum eiendeler709 000
Sum egenkapital614 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter933 000
Sum driftskostnader731 000
Driftsresultat201 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader0
Netto finans5 000
Resultat før skatt206 000
Skattekostnad0
Årsresultat207 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler709 000
Sum eiendeler709 000
Sum opptjent egenkapital614 000
Sum egenkapital614 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld95 000
Sum egenkapital og gjeld709 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter933 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter933 000
Varekostnad0
Lønnskostnad32 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader731 000
Driftsresultat201 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader0
Netto finans5 000
Sum utbytte0
Årsresultat207 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post597 000
Sum omløpsmidler709 000
Sum eiendeler709 000
Sum egenkapital614 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld41 000
Skyldig offentlige avgifter5 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld50 000
Sum kortsiktig gjeld95 000
Sum egenkapital og gjeld709 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital33,71 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin21,54 %
Likviditetsgrad7,46
Syklisk likviditetsgrad7,46
Egenkapitalandel0,87
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English