company

TINDE GRUPPEN AS

2640 VINSTRA

Avkastning på egenkapital
143,35 %
Likviditetsgrad
1
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat32 945 000
Sum eiendeler55 917 000
Sum egenkapital22 983 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader37 000
Driftsresultat−37 000
Sum finansinntekter33 000 000
Sum finanskostnader34 000
Netto finans32 966 000
Resultat før skatt32 929 000
Skattekostnad−16 000
Årsresultat32 945 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler22 901 000
Sum omløpsmidler33 016 000
Sum eiendeler55 917 000
Sum opptjent egenkapital1 589 000
Sum egenkapital22 983 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld32 934 000
Sum egenkapital og gjeld55 917 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader37 000
Driftsresultat−37 000
Sum finansinntekter33 000 000
Sum finanskostnader34 000
Netto finans32 966 000
Sum utbytte31 400 000
Årsresultat32 945 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler21 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler22 879 000
Sum anleggsmidler22 901 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post16 000
Sum omløpsmidler33 016 000
Sum eiendeler55 917 000
Sum egenkapital22 983 000
Kortsiktig konserngjeld32 934 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte31 400 000
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld32 934 000
Sum egenkapital og gjeld55 917 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital143,35 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad1
Syklisk likviditetsgrad1
Egenkapitalandel0,41
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English