company

STAVANGER HOUSING AS

4012 STAVANGER

Avkastning på egenkapital
22,79 %
Likviditetsgrad
1,85
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 158 000
Årsresultat67 000
Sum eiendeler638 000
Sum egenkapital294 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 158 000
Sum driftskostnader8 072 000
Driftsresultat86 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Resultat før skatt86 000
Skattekostnad19 000
Årsresultat67 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler638 000
Sum eiendeler638 000
Sum opptjent egenkapital264 000
Sum egenkapital294 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld344 000
Sum egenkapital og gjeld638 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter6 532 000
Annen driftsinntekt1 626 000
Sum driftsinntekter8 158 000
Varekostnad7 092 000
Lønnskostnad225 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader8 072 000
Driftsresultat86 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Sum utbytte0
Årsresultat67 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post400 000
Sum omløpsmidler638 000
Sum eiendeler638 000
Sum egenkapital294 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld45 000
Skyldig offentlige avgifter35 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld245 000
Sum kortsiktig gjeld344 000
Sum egenkapital og gjeld638 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital22,79 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin1,05 %
Likviditetsgrad1,85
Syklisk likviditetsgrad1,85
Egenkapitalandel0,46
Bruttomargin13,07 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English