company

HEIANE VEST EIENDOM AS

5412 STORD

Avkastning på egenkapital
27,63 %
Likviditetsgrad
12,15
Gjeldsgrad
−13,47
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter120 000
Årsresultat−281 000
Sum eiendeler12 742 000
Sum egenkapital−1 017 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter120 000
Sum driftskostnader23 000
Driftsresultat97 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader458 000
Netto finans−458 000
Resultat før skatt−361 000
Skattekostnad−79 000
Årsresultat−281 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler12 025 000
Sum omløpsmidler717 000
Sum eiendeler12 742 000
Sum opptjent egenkapital−1 047 000
Sum egenkapital−1 017 000
Sum langsiktig gjeld13 700 000
Sum kortsiktig gjeld59 000
Sum egenkapital og gjeld12 742 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt120 000
Sum driftsinntekter120 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader23 000
Driftsresultat97 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader458 000
Netto finans−458 000
Sum utbytte0
Årsresultat−281 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler11 000
Fast eiendom12 014 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler12 014 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler12 025 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post21 000
Sum omløpsmidler717 000
Sum eiendeler12 742 000
Sum egenkapital−1 017 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld13 700 000
Kortsiktig gjeld1 000
Skyldig offentlige avgifter5 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld53 000
Sum kortsiktig gjeld59 000
Sum egenkapital og gjeld12 742 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital27,63 %
Gjeldsgrad−13,47
Driftsmargin80,83 %
Likviditetsgrad12,15
Syklisk likviditetsgrad12,15
Egenkapitalandel−0,08
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English