company

FLEKKEFJORD NÆRING AS

0661 OSLO

Avkastning på egenkapital
7,17 %
Likviditetsgrad
7,18
Gjeldsgrad
2,64
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 057 000
Årsresultat1 014 000
Sum eiendeler52 223 000
Sum egenkapital14 136 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 057 000
Sum driftskostnader1 869 000
Driftsresultat3 188 000
Sum finansinntekter219 000
Sum finanskostnader2 107 000
Netto finans−1 888 000
Resultat før skatt1 300 000
Skattekostnad286 000
Årsresultat1 014 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler46 767 000
Sum omløpsmidler5 457 000
Sum eiendeler52 223 000
Sum opptjent egenkapital5 858 000
Sum egenkapital14 136 000
Sum langsiktig gjeld37 328 000
Sum kortsiktig gjeld760 000
Sum egenkapital og gjeld52 223 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt5 057 000
Sum driftsinntekter5 057 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger929 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 869 000
Driftsresultat3 188 000
Sum finansinntekter219 000
Sum finanskostnader2 107 000
Netto finans−1 888 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 014 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom46 767 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler46 767 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler46 767 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post5 457 000
Sum omløpsmidler5 457 000
Sum eiendeler52 223 000
Sum egenkapital14 136 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld37 328 000
Kortsiktig gjeld173 000
Skyldig offentlige avgifter298 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld102 000
Sum kortsiktig gjeld760 000
Sum egenkapital og gjeld52 223 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital7,17 %
Gjeldsgrad2,64
Driftsmargin63,04 %
Likviditetsgrad7,18
Syklisk likviditetsgrad7,18
Egenkapitalandel0,27
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English