company

BRUSTOGOSVINGEN 2 VALDRES AS

2870 DOKKA

Avkastning på egenkapital
8,11 %
Likviditetsgrad
0,45
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter208 000
Årsresultat54 000
Sum eiendeler1 119 000
Sum egenkapital666 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter208 000
Sum driftskostnader140 000
Driftsresultat68 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt69 000
Skattekostnad15 000
Årsresultat54 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler917 000
Sum omløpsmidler203 000
Sum eiendeler1 119 000
Sum opptjent egenkapital568 000
Sum egenkapital666 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld453 000
Sum egenkapital og gjeld1 119 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt208 000
Sum driftsinntekter208 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger50 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader140 000
Driftsresultat68 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat54 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler9 000
Fast eiendom708 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler708 000
Sum finansielle anleggsmidler200 000
Sum anleggsmidler917 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post200 000
Sum omløpsmidler203 000
Sum eiendeler1 119 000
Sum egenkapital666 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter9 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld445 000
Sum kortsiktig gjeld453 000
Sum egenkapital og gjeld1 119 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital8,11 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin32,69 %
Likviditetsgrad0,45
Syklisk likviditetsgrad0,45
Egenkapitalandel0,6
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English