company

TUNEJORDET NÆRINGSEIENDOM AS

0277 OSLO

Avkastning på egenkapital
63,84 %
Likviditetsgrad
0,16
Gjeldsgrad
1,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter536 000
Årsresultat376 000
Sum eiendeler1 959 000
Sum egenkapital589 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter536 000
Sum driftskostnader79 000
Driftsresultat457 000
Sum finansinntekter71 000
Sum finanskostnader46 000
Netto finans25 000
Resultat før skatt482 000
Skattekostnad106 000
Årsresultat376 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 832 000
Sum omløpsmidler127 000
Sum eiendeler1 959 000
Sum opptjent egenkapital16 000
Sum egenkapital589 000
Sum langsiktig gjeld596 000
Sum kortsiktig gjeld774 000
Sum egenkapital og gjeld1 959 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt536 000
Sum driftsinntekter536 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger5 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader79 000
Driftsresultat457 000
Sum finansinntekter71 000
Sum finanskostnader46 000
Netto finans25 000
Sum utbytte0
Årsresultat376 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom1 832 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler1 832 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 832 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post127 000
Sum omløpsmidler127 000
Sum eiendeler1 959 000
Sum egenkapital589 000
Kortsiktig konserngjeld472 000
Sum langsiktig gjeld596 000
Kortsiktig gjeld302 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld774 000
Sum egenkapital og gjeld1 959 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital63,84 %
Gjeldsgrad1,01
Driftsmargin85,26 %
Likviditetsgrad0,16
Syklisk likviditetsgrad0,16
Egenkapitalandel0,3
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English