company

FILAMENTMANNEN AS

3263 LARVIK

Avkastning på egenkapital
285,71 %
Likviditetsgrad
0,43
Gjeldsgrad
−0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter12 000
Årsresultat−40 000
Sum eiendeler28 000
Sum egenkapital−14 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter12 000
Sum driftskostnader52 000
Driftsresultat−40 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−40 000
Skattekostnad0
Årsresultat−40 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler10 000
Sum omløpsmidler18 000
Sum eiendeler28 000
Sum opptjent egenkapital−74 000
Sum egenkapital−14 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld42 000
Sum egenkapital og gjeld28 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter12 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter12 000
Varekostnad3 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader52 000
Driftsresultat−40 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−40 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler10 000
Sum anleggsmidler10 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post15 000
Sum omløpsmidler18 000
Sum eiendeler28 000
Sum egenkapital−14 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld10 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld28 000
Sum kortsiktig gjeld42 000
Sum egenkapital og gjeld28 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital285,71 %
Gjeldsgrad−0
Driftsmargin−333,33 %
Likviditetsgrad0,43
Syklisk likviditetsgrad0,43
Egenkapitalandel−0,5
Bruttomargin75 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English