company

VINDUSHAGEN AS

3160 STOKKE

Avkastning på egenkapital
−9,09 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 000
Årsresultat−2 000
Sum eiendeler22 000
Sum egenkapital22 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 000
Sum driftskostnader7 000
Driftsresultat−2 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−2 000
Skattekostnad0
Årsresultat−2 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler22 000
Sum eiendeler22 000
Sum opptjent egenkapital−8 000
Sum egenkapital22 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld22 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter5 000
Varekostnad7 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader7 000
Driftsresultat−2 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−2 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post22 000
Sum omløpsmidler22 000
Sum eiendeler22 000
Sum egenkapital22 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld22 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−9,09 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−40 %
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel1
Bruttomargin−40 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English