company

URBAN PIONEERS RETAIL AS

4640 SØGNE

Avkastning på egenkapital
37,13 %
Likviditetsgrad
1,43
Gjeldsgrad
−2,08
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter22 160 000
Årsresultat−2 237 000
Sum eiendeler17 992 000
Sum egenkapital−6 025 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter22 160 000
Sum driftskostnader25 299 000
Driftsresultat−3 139 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader507 000
Netto finans−499 000
Resultat før skatt−3 638 000
Skattekostnad−1 401 000
Årsresultat−2 237 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 572 000
Sum omløpsmidler16 420 000
Sum eiendeler17 992 000
Sum opptjent egenkapital−6 055 000
Sum egenkapital−6 025 000
Sum langsiktig gjeld12 502 000
Sum kortsiktig gjeld11 515 000
Sum egenkapital og gjeld17 992 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter22 160 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter22 160 000
Varekostnad11 646 000
Lønnskostnad4 839 000
Ordinære avskrivninger675 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader25 299 000
Driftsresultat−3 139 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader507 000
Netto finans−499 000
Sum utbytte0
Årsresultat−2 237 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 572 000
Sum varige driftsmidler1 572 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 572 000
Varelager7 055 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 792 000
Sum omløpsmidler16 420 000
Sum eiendeler17 992 000
Sum egenkapital−6 025 000
Kortsiktig konserngjeld9 423 000
Sum langsiktig gjeld12 502 000
Kortsiktig gjeld741 000
Skyldig offentlige avgifter727 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld624 000
Sum kortsiktig gjeld11 515 000
Sum egenkapital og gjeld17 992 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital37,13 %
Gjeldsgrad−2,08
Driftsmargin−14,17 %
Likviditetsgrad1,43
Syklisk likviditetsgrad3,68
Egenkapitalandel−0,33
Bruttomargin47,45 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English