company

LØKKA FRISØR AS

0550 OSLO

Avkastning på egenkapital
−15,67 %
Likviditetsgrad
0,19
Gjeldsgrad
−0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 420 000
Årsresultat42 000
Sum eiendeler63 000
Sum egenkapital−268 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 420 000
Sum driftskostnader1 375 000
Driftsresultat45 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader3 000
Netto finans−3 000
Resultat før skatt42 000
Skattekostnad0
Årsresultat42 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler63 000
Sum eiendeler63 000
Sum opptjent egenkapital−298 000
Sum egenkapital−268 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld331 000
Sum egenkapital og gjeld63 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 420 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 420 000
Varekostnad49 000
Lønnskostnad901 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 375 000
Driftsresultat45 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader3 000
Netto finans−3 000
Sum utbytte0
Årsresultat42 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager8 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post9 000
Sum omløpsmidler63 000
Sum eiendeler63 000
Sum egenkapital−268 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld21 000
Skyldig offentlige avgifter127 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld184 000
Sum kortsiktig gjeld331 000
Sum egenkapital og gjeld63 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−15,67 %
Gjeldsgrad−0
Driftsmargin3,17 %
Likviditetsgrad0,19
Syklisk likviditetsgrad0,2
Egenkapitalandel−4,25
Bruttomargin96,55 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English