company

BORSHAVN BRYGGE AS

4515 MANDAL

Avkastning på egenkapital
5,78 %
Likviditetsgrad
0,03
Gjeldsgrad
6,38
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 295 000
Årsresultat95 000
Sum eiendeler12 407 000
Sum egenkapital1 645 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 295 000
Sum driftskostnader743 000
Driftsresultat553 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader431 000
Netto finans−431 000
Resultat før skatt122 000
Skattekostnad27 000
Årsresultat95 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler12 399 000
Sum omløpsmidler8 000
Sum eiendeler12 407 000
Sum opptjent egenkapital682 000
Sum egenkapital1 645 000
Sum langsiktig gjeld10 496 000
Sum kortsiktig gjeld266 000
Sum egenkapital og gjeld12 407 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 295 000
Sum driftsinntekter1 295 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger300 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader743 000
Driftsresultat553 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader431 000
Netto finans−431 000
Sum utbytte0
Årsresultat95 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom9 219 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler9 219 000
Sum finansielle anleggsmidler3 180 000
Sum anleggsmidler12 399 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post8 000
Sum omløpsmidler8 000
Sum eiendeler12 407 000
Sum egenkapital1 645 000
Kortsiktig konserngjeld163 000
Sum langsiktig gjeld10 496 000
Kortsiktig gjeld52 000
Skyldig offentlige avgifter22 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld29 000
Sum kortsiktig gjeld266 000
Sum egenkapital og gjeld12 407 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital5,78 %
Gjeldsgrad6,38
Driftsmargin42,7 %
Likviditetsgrad0,03
Syklisk likviditetsgrad0,03
Egenkapitalandel0,13
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English