company

FJORDGATA AS

0853 OSLO

Avkastning på egenkapital
−9,2 %
Likviditetsgrad
5,67
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−37 000
Sum eiendeler488 000
Sum egenkapital402 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader37 000
Driftsresultat−37 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−37 000
Skattekostnad0
Årsresultat−37 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler488 000
Sum eiendeler488 000
Sum opptjent egenkapital372 000
Sum egenkapital402 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld86 000
Sum egenkapital og gjeld488 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader37 000
Driftsresultat−37 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−37 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post10 000
Sum omløpsmidler488 000
Sum eiendeler488 000
Sum egenkapital402 000
Kortsiktig konserngjeld80 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld6 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld86 000
Sum egenkapital og gjeld488 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−9,2 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad5,67
Syklisk likviditetsgrad5,67
Egenkapitalandel0,82
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English