company

RHABDO AS

1900 FETSUND

Avkastning på egenkapital
48,98 %
Likviditetsgrad
11,42
Gjeldsgrad
−6,44
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter754 000
Årsresultat−48 000
Sum eiendeler557 000
Sum egenkapital−98 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter754 000
Sum driftskostnader800 000
Driftsresultat−46 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader2 000
Netto finans−2 000
Resultat før skatt−48 000
Skattekostnad0
Årsresultat−48 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler283 000
Sum omløpsmidler274 000
Sum eiendeler557 000
Sum opptjent egenkapital−123 000
Sum egenkapital−98 000
Sum langsiktig gjeld631 000
Sum kortsiktig gjeld24 000
Sum egenkapital og gjeld557 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter754 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter754 000
Varekostnad620 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger103 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader800 000
Driftsresultat−46 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader2 000
Netto finans−2 000
Sum utbytte0
Årsresultat−48 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler261 000
Inventar22 000
Sum varige driftsmidler283 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler283 000
Varelager143 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post37 000
Sum omløpsmidler274 000
Sum eiendeler557 000
Sum egenkapital−98 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld631 000
Kortsiktig gjeld16 000
Skyldig offentlige avgifter8 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld24 000
Sum egenkapital og gjeld557 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital48,98 %
Gjeldsgrad−6,44
Driftsmargin−6,1 %
Likviditetsgrad11,42
Syklisk likviditetsgrad−2,3
Egenkapitalandel−0,18
Bruttomargin17,77 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English