company

SO-VI AS

8016 BODØ

Avkastning på egenkapital
−0,43 %
Likviditetsgrad
40,8
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−49 000
Sum eiendeler11 315 000
Sum egenkapital11 309 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader51 000
Driftsresultat−51 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Resultat før skatt−49 000
Skattekostnad0
Årsresultat−49 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler11 111 000
Sum omløpsmidler204 000
Sum eiendeler11 315 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital11 309 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld5 000
Sum egenkapital og gjeld11 315 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader51 000
Driftsresultat−51 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Sum utbytte0
Årsresultat−49 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler11 111 000
Sum anleggsmidler11 111 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post204 000
Sum omløpsmidler204 000
Sum eiendeler11 315 000
Sum egenkapital11 309 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld5 000
Sum kortsiktig gjeld5 000
Sum egenkapital og gjeld11 315 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−0,43 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad40,8
Syklisk likviditetsgrad40,8
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English