company

SAMEIET A4 MOSS GLASSVERK

0179 OSLO

Avkastning på egenkapital
−433,33 %
Likviditetsgrad
2,79
Gjeldsgrad
1,99
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 451 000
Årsresultat−403 000
Sum eiendeler424 000
Sum egenkapital93 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 451 000
Sum driftskostnader1 848 000
Driftsresultat−397 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader7 000
Netto finans−5 000
Resultat før skatt−403 000
Skattekostnad0
Årsresultat−403 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler20 000
Sum omløpsmidler404 000
Sum eiendeler424 000
Sum opptjent egenkapital93 000
Sum egenkapital93 000
Sum langsiktig gjeld185 000
Sum kortsiktig gjeld145 000
Sum egenkapital og gjeld424 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 451 000
Sum driftsinntekter1 451 000
Varekostnad0
Lønnskostnad93 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 848 000
Driftsresultat−397 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader7 000
Netto finans−5 000
Sum utbytte0
Årsresultat−403 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar20 000
Sum varige driftsmidler20 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler20 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post278 000
Sum omløpsmidler404 000
Sum eiendeler424 000
Sum egenkapital93 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld185 000
Kortsiktig gjeld63 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld82 000
Sum kortsiktig gjeld145 000
Sum egenkapital og gjeld424 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−433,33 %
Gjeldsgrad1,99
Driftsmargin−27,36 %
Likviditetsgrad2,79
Syklisk likviditetsgrad2,79
Egenkapitalandel0,22
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English