company

TEKNISK BUREAU EIENDOM III AS

9018 TROMSØ

Avkastning på egenkapital
2,35 %
Likviditetsgrad
0,85
Gjeldsgrad
23,87
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 466 000
Årsresultat16 000
Sum eiendeler17 587 000
Sum egenkapital680 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 466 000
Sum driftskostnader845 000
Driftsresultat622 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader601 000
Netto finans−601 000
Resultat før skatt21 000
Skattekostnad5 000
Årsresultat16 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler17 014 000
Sum omløpsmidler573 000
Sum eiendeler17 587 000
Sum opptjent egenkapital641 000
Sum egenkapital680 000
Sum langsiktig gjeld16 232 000
Sum kortsiktig gjeld675 000
Sum egenkapital og gjeld17 587 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 466 000
Sum driftsinntekter1 466 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger519 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader845 000
Driftsresultat622 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader601 000
Netto finans−601 000
Sum utbytte0
Årsresultat16 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom16 863 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar151 000
Sum varige driftsmidler17 014 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler17 014 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler573 000
Sum eiendeler17 587 000
Sum egenkapital680 000
Kortsiktig konserngjeld400 000
Sum langsiktig gjeld16 232 000
Kortsiktig gjeld44 000
Skyldig offentlige avgifter47 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld675 000
Sum egenkapital og gjeld17 587 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,35 %
Gjeldsgrad23,87
Driftsmargin42,43 %
Likviditetsgrad0,85
Syklisk likviditetsgrad0,85
Egenkapitalandel0,04
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English