company

EMONEO AS

1056 OSLO

Avkastning på egenkapital
5,42 %
Likviditetsgrad
10,16
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 640 000
Årsresultat230 000
Sum eiendeler4 624 000
Sum egenkapital4 242 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 640 000
Sum driftskostnader705 000
Driftsresultat935 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans0
Resultat før skatt935 000
Skattekostnad705 000
Årsresultat230 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler743 000
Sum omløpsmidler3 880 000
Sum eiendeler4 624 000
Sum opptjent egenkapital4 212 000
Sum egenkapital4 242 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld382 000
Sum egenkapital og gjeld4 624 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 640 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 640 000
Varekostnad0
Lønnskostnad363 000
Ordinære avskrivninger86 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader705 000
Driftsresultat935 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat230 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler743 000
Sum anleggsmidler743 000
Varelager0
Sum investeringer700 000
Kasse/Bank/Post2 633 000
Sum omløpsmidler3 880 000
Sum eiendeler4 624 000
Sum egenkapital4 242 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter36 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld116 000
Sum kortsiktig gjeld382 000
Sum egenkapital og gjeld4 624 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital5,42 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin57,01 %
Likviditetsgrad10,16
Syklisk likviditetsgrad10,16
Egenkapitalandel0,92
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English