company

EAT HOLDING AS

7031 TRONDHEIM

Avkastning på egenkapital
61,54 %
Likviditetsgrad
24
Gjeldsgrad
0,77
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat8 000
Sum eiendeler24 000
Sum egenkapital13 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader−8 000
Driftsresultat8 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt8 000
Skattekostnad0
Årsresultat8 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler24 000
Sum eiendeler24 000
Sum opptjent egenkapital−17 000
Sum egenkapital13 000
Sum langsiktig gjeld10 000
Sum kortsiktig gjeld1 000
Sum egenkapital og gjeld24 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader−8 000
Driftsresultat8 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat8 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post9 000
Sum omløpsmidler24 000
Sum eiendeler24 000
Sum egenkapital13 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld10 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 000
Sum kortsiktig gjeld1 000
Sum egenkapital og gjeld24 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital61,54 %
Gjeldsgrad0,77
Driftsmargin-
Likviditetsgrad24
Syklisk likviditetsgrad24
Egenkapitalandel0,54
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English