company

MOSS OPTIKK AS

1523 MOSS

Avkastning på egenkapital
43,15 %
Likviditetsgrad
0,23
Gjeldsgrad
−0,3
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter623 000
Årsresultat−1 150 000
Sum eiendeler847 000
Sum egenkapital−2 665 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter623 000
Sum driftskostnader1 724 000
Driftsresultat−1 101 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader49 000
Netto finans−49 000
Resultat før skatt−1 150 000
Skattekostnad0
Årsresultat−1 150 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler231 000
Sum omløpsmidler617 000
Sum eiendeler847 000
Sum opptjent egenkapital−2 695 000
Sum egenkapital−2 665 000
Sum langsiktig gjeld800 000
Sum kortsiktig gjeld2 713 000
Sum egenkapital og gjeld847 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter623 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter623 000
Varekostnad261 000
Lønnskostnad686 000
Ordinære avskrivninger95 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 724 000
Driftsresultat−1 101 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader49 000
Netto finans−49 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 150 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom54 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar177 000
Sum varige driftsmidler231 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler231 000
Varelager227 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post61 000
Sum omløpsmidler617 000
Sum eiendeler847 000
Sum egenkapital−2 665 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld800 000
Kortsiktig gjeld259 000
Skyldig offentlige avgifter40 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 414 000
Sum kortsiktig gjeld2 713 000
Sum egenkapital og gjeld847 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital43,15 %
Gjeldsgrad−0,3
Driftsmargin−176,73 %
Likviditetsgrad0,23
Syklisk likviditetsgrad0,25
Egenkapitalandel−3,15
Bruttomargin58,11 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English