company

KARLSTAD ENTREPRENØR AS

2630 RINGEBU

Avkastning på egenkapital
20,68 %
Likviditetsgrad
1,23
Gjeldsgrad
1,65
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 284 000
Årsresultat79 000
Sum eiendeler1 495 000
Sum egenkapital382 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 284 000
Sum driftskostnader2 181 000
Driftsresultat103 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader24 000
Netto finans−24 000
Resultat før skatt79 000
Skattekostnad0
Årsresultat79 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler905 000
Sum omløpsmidler589 000
Sum eiendeler1 495 000
Sum opptjent egenkapital−68 000
Sum egenkapital382 000
Sum langsiktig gjeld632 000
Sum kortsiktig gjeld480 000
Sum egenkapital og gjeld1 495 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 284 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter2 284 000
Varekostnad174 000
Lønnskostnad625 000
Ordinære avskrivninger142 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 181 000
Driftsresultat103 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader24 000
Netto finans−24 000
Sum utbytte0
Årsresultat79 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler48 000
Inventar635 000
Sum varige driftsmidler708 000
Sum finansielle anleggsmidler197 000
Sum anleggsmidler905 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post195 000
Sum omløpsmidler589 000
Sum eiendeler1 495 000
Sum egenkapital382 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld632 000
Kortsiktig gjeld364 000
Skyldig offentlige avgifter30 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld86 000
Sum kortsiktig gjeld480 000
Sum egenkapital og gjeld1 495 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital20,68 %
Gjeldsgrad1,65
Driftsmargin4,51 %
Likviditetsgrad1,23
Syklisk likviditetsgrad1,23
Egenkapitalandel0,26
Bruttomargin92,38 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English