company

ANGUR INVEST AS

1341 SLEPENDEN

Avkastning på egenkapital
−4,81 %
Likviditetsgrad
729,04
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−2 362 000
Sum eiendeler49 134 000
Sum egenkapital49 109 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader332 000
Driftsresultat−332 000
Sum finansinntekter9 976 000
Sum finanskostnader11 992 000
Netto finans−2 016 000
Resultat før skatt−2 348 000
Skattekostnad14 000
Årsresultat−2 362 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler30 908 000
Sum omløpsmidler18 226 000
Sum eiendeler49 134 000
Sum opptjent egenkapital6 604 000
Sum egenkapital49 109 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld25 000
Sum egenkapital og gjeld49 134 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader332 000
Driftsresultat−332 000
Sum finansinntekter9 976 000
Sum finanskostnader11 992 000
Netto finans−2 016 000
Sum utbytte0
Årsresultat−2 362 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler30 908 000
Sum anleggsmidler30 908 000
Varelager0
Sum investeringer530 000
Kasse/Bank/Post16 166 000
Sum omløpsmidler18 226 000
Sum eiendeler49 134 000
Sum egenkapital49 109 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld11 000
Sum kortsiktig gjeld25 000
Sum egenkapital og gjeld49 134 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−4,81 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad729,04
Syklisk likviditetsgrad729,04
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English