company

TRONDHEIMSVEIEN 436B INVEST AS

0579 OSLO

Avkastning på egenkapital
−7,82 %
Likviditetsgrad
4,82
Gjeldsgrad
23,03
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter660 000
Årsresultat−38 000
Sum eiendeler11 717 000
Sum egenkapital486 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter660 000
Sum driftskostnader291 000
Driftsresultat369 000
Sum finansinntekter182 000
Sum finanskostnader586 000
Netto finans−404 000
Resultat før skatt−35 000
Skattekostnad3 000
Årsresultat−38 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler11 529 000
Sum omløpsmidler188 000
Sum eiendeler11 717 000
Sum opptjent egenkapital381 000
Sum egenkapital486 000
Sum langsiktig gjeld11 191 000
Sum kortsiktig gjeld39 000
Sum egenkapital og gjeld11 717 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt660 000
Sum driftsinntekter660 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger146 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader291 000
Driftsresultat369 000
Sum finansinntekter182 000
Sum finanskostnader586 000
Netto finans−404 000
Sum utbytte0
Årsresultat−38 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom6 757 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler6 757 000
Sum finansielle anleggsmidler4 772 000
Sum anleggsmidler11 529 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post37 000
Sum omløpsmidler188 000
Sum eiendeler11 717 000
Sum egenkapital486 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld11 191 000
Kortsiktig gjeld1 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld38 000
Sum kortsiktig gjeld39 000
Sum egenkapital og gjeld11 717 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−7,82 %
Gjeldsgrad23,03
Driftsmargin55,91 %
Likviditetsgrad4,82
Syklisk likviditetsgrad4,82
Egenkapitalandel0,04
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English