company

HALLERBY AS

2337 TANGEN

Avkastning på egenkapital
−1 309,09 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
10,27
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−288 000
Sum eiendeler247 000
Sum egenkapital22 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader1 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader287 000
Netto finans−287 000
Resultat før skatt−288 000
Skattekostnad0
Årsresultat−288 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler247 000
Sum eiendeler247 000
Sum opptjent egenkapital−8 000
Sum egenkapital22 000
Sum langsiktig gjeld226 000
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld247 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader287 000
Netto finans−287 000
Sum utbytte0
Årsresultat−288 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer128 000
Kasse/Bank/Post119 000
Sum omløpsmidler247 000
Sum eiendeler247 000
Sum egenkapital22 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld226 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld247 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−1 309,09 %
Gjeldsgrad10,27
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel0,09
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English