company

JOHANNESSEN KYSTFISKE AS

9180 SKJERVØY

Avkastning på egenkapital
13,81 %
Likviditetsgrad
4,33
Gjeldsgrad
0,92
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 309 000
Årsresultat473 000
Sum eiendeler7 164 000
Sum egenkapital3 425 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 309 000
Sum driftskostnader3 666 000
Driftsresultat643 000
Sum finansinntekter50 000
Sum finanskostnader85 000
Netto finans−35 000
Resultat før skatt607 000
Skattekostnad135 000
Årsresultat473 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 555 000
Sum omløpsmidler2 609 000
Sum eiendeler7 164 000
Sum opptjent egenkapital1 422 000
Sum egenkapital3 425 000
Sum langsiktig gjeld3 137 000
Sum kortsiktig gjeld603 000
Sum egenkapital og gjeld7 164 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 315 000
Annen driftsinntekt−6 000
Sum driftsinntekter4 309 000
Varekostnad0
Lønnskostnad2 336 000
Ordinære avskrivninger314 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 666 000
Driftsresultat643 000
Sum finansinntekter50 000
Sum finanskostnader85 000
Netto finans−35 000
Sum utbytte0
Årsresultat473 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler1 028 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar367 000
Sum varige driftsmidler3 527 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler4 555 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 526 000
Sum omløpsmidler2 609 000
Sum eiendeler7 164 000
Sum egenkapital3 425 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 137 000
Kortsiktig gjeld141 000
Skyldig offentlige avgifter325 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld33 000
Sum kortsiktig gjeld603 000
Sum egenkapital og gjeld7 164 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital13,81 %
Gjeldsgrad0,92
Driftsmargin14,92 %
Likviditetsgrad4,33
Syklisk likviditetsgrad4,33
Egenkapitalandel0,48
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English