company

VETERINÆR LILLEAAS AS

3941 PORSGRUNN

Avkastning på egenkapital
105,69 %
Likviditetsgrad
37,93
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat12 379 000
Sum eiendeler11 976 000
Sum egenkapital11 713 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader643 000
Driftsresultat−643 000
Sum finansinntekter13 022 000
Sum finanskostnader0
Netto finans13 022 000
Resultat før skatt12 379 000
Skattekostnad0
Årsresultat12 379 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 000 000
Sum omløpsmidler9 976 000
Sum eiendeler11 976 000
Sum opptjent egenkapital11 683 000
Sum egenkapital11 713 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld263 000
Sum egenkapital og gjeld11 976 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader643 000
Driftsresultat−643 000
Sum finansinntekter13 022 000
Sum finanskostnader0
Netto finans13 022 000
Sum utbytte984 000
Årsresultat12 379 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler2 000 000
Sum anleggsmidler2 000 000
Varelager0
Sum investeringer8 455 000
Kasse/Bank/Post1 521 000
Sum omløpsmidler9 976 000
Sum eiendeler11 976 000
Sum egenkapital11 713 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld263 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte984 000
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld263 000
Sum egenkapital og gjeld11 976 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital105,69 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad37,93
Syklisk likviditetsgrad37,93
Egenkapitalandel0,98
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English