company

STALT AB

SE-15360 Mölnbo

Avkastning på egenkapital
200 %
Likviditetsgrad
1,67
Gjeldsgrad
−1,07
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−54 000
Sum eiendeler5 000
Sum egenkapital−27 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader54 000
Driftsresultat−54 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−54 000
Skattekostnad0
Årsresultat−54 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler5 000
Sum eiendeler5 000
Sum opptjent egenkapital−27 000
Sum egenkapital−27 000
Sum langsiktig gjeld29 000
Sum kortsiktig gjeld3 000
Sum egenkapital og gjeld5 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader54 000
Driftsresultat−54 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−54 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post5 000
Sum omløpsmidler5 000
Sum eiendeler5 000
Sum egenkapital−27 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld29 000
Kortsiktig gjeld5 000
Skyldig offentlige avgifter−1 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld3 000
Sum egenkapital og gjeld5 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital200 %
Gjeldsgrad−1,07
Driftsmargin-
Likviditetsgrad1,67
Syklisk likviditetsgrad1,67
Egenkapitalandel−5,4
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English