company

VIK BYGGSERVICE AS

6893 VIK I SOGN

Avkastning på egenkapital
55,75 %
Likviditetsgrad
0,42
Gjeldsgrad
−5,53
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 607 000
Årsresultat−354 000
Sum eiendeler5 255 000
Sum egenkapital−635 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 607 000
Sum driftskostnader5 007 000
Driftsresultat−401 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader−46 000
Netto finans47 000
Resultat før skatt−354 000
Skattekostnad0
Årsresultat−354 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 255 000
Sum omløpsmidler1 000 000
Sum eiendeler5 255 000
Sum opptjent egenkapital−719 000
Sum egenkapital−635 000
Sum langsiktig gjeld3 509 000
Sum kortsiktig gjeld2 381 000
Sum egenkapital og gjeld5 255 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 602 000
Annen driftsinntekt5 000
Sum driftsinntekter4 607 000
Varekostnad400 000
Lønnskostnad3 631 000
Ordinære avskrivninger70 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 007 000
Driftsresultat−401 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader−46 000
Netto finans47 000
Sum utbytte0
Årsresultat−354 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom3 825 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar414 000
Sum varige driftsmidler4 240 000
Sum finansielle anleggsmidler16 000
Sum anleggsmidler4 255 000
Varelager48 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post236 000
Sum omløpsmidler1 000 000
Sum eiendeler5 255 000
Sum egenkapital−635 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 509 000
Kortsiktig gjeld876 000
Skyldig offentlige avgifter588 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld717 000
Sum kortsiktig gjeld2 381 000
Sum egenkapital og gjeld5 255 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital55,75 %
Gjeldsgrad−5,53
Driftsmargin−8,7 %
Likviditetsgrad0,42
Syklisk likviditetsgrad0,43
Egenkapitalandel−0,12
Bruttomargin91,32 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English