company

STRIKKEBUA STOREBØ AS

5392 STOREBØ

Avkastning på egenkapital
16,52 %
Likviditetsgrad
12,2
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter188 000
Årsresultat37 000
Sum eiendeler244 000
Sum egenkapital224 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter188 000
Sum driftskostnader147 000
Driftsresultat41 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt41 000
Skattekostnad3 000
Årsresultat37 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler244 000
Sum eiendeler244 000
Sum opptjent egenkapital13 000
Sum egenkapital224 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld20 000
Sum egenkapital og gjeld244 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter188 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter188 000
Varekostnad87 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader147 000
Driftsresultat41 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat37 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager207 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post35 000
Sum omløpsmidler244 000
Sum eiendeler244 000
Sum egenkapital224 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld8 000
Skyldig offentlige avgifter8 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld20 000
Sum egenkapital og gjeld244 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital16,52 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin21,81 %
Likviditetsgrad12,2
Syklisk likviditetsgrad−1,3
Egenkapitalandel0,92
Bruttomargin53,72 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English