company

CONSTRUCTION SAFETY AND SUPPLY AS

3937 PORSGRUNN

Avkastning på egenkapital
−0,24 %
Likviditetsgrad
1,18
Gjeldsgrad
0,38
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 232 000
Årsresultat−2 000
Sum eiendeler4 030 000
Sum egenkapital840 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 232 000
Sum driftskostnader4 167 000
Driftsresultat66 000
Sum finansinntekter114 000
Sum finanskostnader181 000
Netto finans−67 000
Resultat før skatt−1 000
Skattekostnad1 000
Årsresultat−2 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler648 000
Sum omløpsmidler3 382 000
Sum eiendeler4 030 000
Sum opptjent egenkapital816 000
Sum egenkapital840 000
Sum langsiktig gjeld318 000
Sum kortsiktig gjeld2 871 000
Sum egenkapital og gjeld4 030 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 232 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter4 232 000
Varekostnad3 087 000
Lønnskostnad522 000
Ordinære avskrivninger147 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 167 000
Driftsresultat66 000
Sum finansinntekter114 000
Sum finanskostnader181 000
Netto finans−67 000
Sum utbytte0
Årsresultat−2 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar648 000
Sum varige driftsmidler648 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler648 000
Varelager2 633 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post12 000
Sum omløpsmidler3 382 000
Sum eiendeler4 030 000
Sum egenkapital840 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld318 000
Kortsiktig gjeld58 000
Skyldig offentlige avgifter191 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld107 000
Sum kortsiktig gjeld2 871 000
Sum egenkapital og gjeld4 030 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−0,24 %
Gjeldsgrad0,38
Driftsmargin1,56 %
Likviditetsgrad1,18
Syklisk likviditetsgrad14,21
Egenkapitalandel0,21
Bruttomargin27,06 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English