company

ESPEN SIMENSEN HOLDING AS

2816 GJØVIK

Avkastning på egenkapital
39,75 %
Likviditetsgrad
3,2
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat933 000
Sum eiendeler2 587 000
Sum egenkapital2 347 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader22 000
Driftsresultat−22 000
Sum finansinntekter1 214 000
Sum finanskostnader260 000
Netto finans954 000
Resultat før skatt933 000
Skattekostnad0
Årsresultat933 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 818 000
Sum omløpsmidler769 000
Sum eiendeler2 587 000
Sum opptjent egenkapital2 307 000
Sum egenkapital2 347 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld240 000
Sum egenkapital og gjeld2 587 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader22 000
Driftsresultat−22 000
Sum finansinntekter1 214 000
Sum finanskostnader260 000
Netto finans954 000
Sum utbytte0
Årsresultat933 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler1 818 000
Sum anleggsmidler1 818 000
Varelager0
Sum investeringer194 000
Kasse/Bank/Post575 000
Sum omløpsmidler769 000
Sum eiendeler2 587 000
Sum egenkapital2 347 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld240 000
Sum kortsiktig gjeld240 000
Sum egenkapital og gjeld2 587 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital39,75 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad3,2
Syklisk likviditetsgrad3,2
Egenkapitalandel0,91
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English