company

PUTTEGGA AS

0975 OSLO

Avkastning på egenkapital
−20,18 %
Likviditetsgrad
8,5
Gjeldsgrad
78,34
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter395 000
Årsresultat−22 000
Sum eiendeler8 664 000
Sum egenkapital109 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter395 000
Sum driftskostnader102 000
Driftsresultat294 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader315 000
Netto finans−315 000
Resultat før skatt−22 000
Skattekostnad0
Årsresultat−22 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler8 529 000
Sum omløpsmidler136 000
Sum eiendeler8 664 000
Sum opptjent egenkapital79 000
Sum egenkapital109 000
Sum langsiktig gjeld8 539 000
Sum kortsiktig gjeld16 000
Sum egenkapital og gjeld8 664 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt395 000
Sum driftsinntekter395 000
Varekostnad0
Lønnskostnad14 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader102 000
Driftsresultat294 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader315 000
Netto finans−315 000
Sum utbytte0
Årsresultat−22 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom8 529 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler8 529 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler8 529 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post136 000
Sum omløpsmidler136 000
Sum eiendeler8 664 000
Sum egenkapital109 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld8 539 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld16 000
Sum kortsiktig gjeld16 000
Sum egenkapital og gjeld8 664 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−20,18 %
Gjeldsgrad78,34
Driftsmargin74,43 %
Likviditetsgrad8,5
Syklisk likviditetsgrad8,5
Egenkapitalandel0,01
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English