company

MIDT TROMS TRANSPORT OG VAKTMESTERTJENESTER AS

9321 MOEN

Avkastning på egenkapital
29,11 %
Likviditetsgrad
0,43
Gjeldsgrad
−0,36
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 583 000
Årsresultat−131 000
Sum eiendeler765 000
Sum egenkapital−450 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 583 000
Sum driftskostnader5 684 000
Driftsresultat−100 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader32 000
Netto finans−31 000
Resultat før skatt−131 000
Skattekostnad0
Årsresultat−131 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler313 000
Sum omløpsmidler452 000
Sum eiendeler765 000
Sum opptjent egenkapital−480 000
Sum egenkapital−450 000
Sum langsiktig gjeld164 000
Sum kortsiktig gjeld1 051 000
Sum egenkapital og gjeld765 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 575 000
Annen driftsinntekt9 000
Sum driftsinntekter5 583 000
Varekostnad2 002 000
Lønnskostnad2 155 000
Ordinære avskrivninger90 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 684 000
Driftsresultat−100 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader32 000
Netto finans−31 000
Sum utbytte0
Årsresultat−131 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar251 000
Sum varige driftsmidler251 000
Sum finansielle anleggsmidler62 000
Sum anleggsmidler313 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post106 000
Sum omløpsmidler452 000
Sum eiendeler765 000
Sum egenkapital−450 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld164 000
Kortsiktig gjeld515 000
Skyldig offentlige avgifter212 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld324 000
Sum kortsiktig gjeld1 051 000
Sum egenkapital og gjeld765 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital29,11 %
Gjeldsgrad−0,36
Driftsmargin−1,79 %
Likviditetsgrad0,43
Syklisk likviditetsgrad0,43
Egenkapitalandel−0,59
Bruttomargin64,14 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English