company

TINKA HOLDING AS

4640 SØGNE

Avkastning på egenkapital
125,71 %
Likviditetsgrad
30,5
Gjeldsgrad
−47,7
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter371 000
Årsresultat−220 000
Sum eiendeler8 182 000
Sum egenkapital−175 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter371 000
Sum driftskostnader410 000
Driftsresultat−39 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader181 000
Netto finans−181 000
Resultat før skatt−220 000
Skattekostnad0
Årsresultat−220 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler7 937 000
Sum omløpsmidler244 000
Sum eiendeler8 182 000
Sum opptjent egenkapital−205 000
Sum egenkapital−175 000
Sum langsiktig gjeld8 348 000
Sum kortsiktig gjeld8 000
Sum egenkapital og gjeld8 182 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter17 000
Annen driftsinntekt353 000
Sum driftsinntekter371 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger312 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader410 000
Driftsresultat−39 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader181 000
Netto finans−181 000
Sum utbytte0
Årsresultat−220 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 329 000
Sum varige driftsmidler1 329 000
Sum finansielle anleggsmidler6 608 000
Sum anleggsmidler7 937 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post244 000
Sum omløpsmidler244 000
Sum eiendeler8 182 000
Sum egenkapital−175 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld8 348 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld8 000
Sum kortsiktig gjeld8 000
Sum egenkapital og gjeld8 182 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital125,71 %
Gjeldsgrad−47,7
Driftsmargin−10,51 %
Likviditetsgrad30,5
Syklisk likviditetsgrad30,5
Egenkapitalandel−0,02
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English