company

ELDØYANE FEM AS

5411 STORD

Avkastning på egenkapital
−10,91 %
Likviditetsgrad
139,11
Gjeldsgrad
7,06
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−333 000
Sum eiendeler24 603 000
Sum egenkapital3 051 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader126 000
Driftsresultat−126 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader301 000
Netto finans−301 000
Resultat før skatt−427 000
Skattekostnad−94 000
Årsresultat−333 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler23 350 000
Sum omløpsmidler1 252 000
Sum eiendeler24 603 000
Sum opptjent egenkapital−664 000
Sum egenkapital3 051 000
Sum langsiktig gjeld21 543 000
Sum kortsiktig gjeld9 000
Sum egenkapital og gjeld24 603 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad8 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader126 000
Driftsresultat−126 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader301 000
Netto finans−301 000
Sum utbytte0
Årsresultat−333 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom23 350 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler23 350 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler23 350 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 251 000
Sum omløpsmidler1 252 000
Sum eiendeler24 603 000
Sum egenkapital3 051 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld21 543 000
Kortsiktig gjeld9 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld9 000
Sum egenkapital og gjeld24 603 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−10,91 %
Gjeldsgrad7,06
Driftsmargin-
Likviditetsgrad139,11
Syklisk likviditetsgrad139,11
Egenkapitalandel0,12
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English