company

STRØMMEN TREND JEWELLERY & WATCHES AS

3292 STAVERN

Avkastning på egenkapital
−52,5 %
Likviditetsgrad
1,18
Gjeldsgrad
0,03
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter10 011 000
Årsresultat−409 000
Sum eiendeler4 909 000
Sum egenkapital779 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter10 011 000
Sum driftskostnader10 402 000
Driftsresultat−391 000
Sum finansinntekter41 000
Sum finanskostnader62 000
Netto finans−21 000
Resultat før skatt−411 000
Skattekostnad−2 000
Årsresultat−409 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler81 000
Sum omløpsmidler4 828 000
Sum eiendeler4 909 000
Sum opptjent egenkapital749 000
Sum egenkapital779 000
Sum langsiktig gjeld22 000
Sum kortsiktig gjeld4 108 000
Sum egenkapital og gjeld4 909 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter9 937 000
Annen driftsinntekt74 000
Sum driftsinntekter10 011 000
Varekostnad5 323 000
Lønnskostnad2 540 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 402 000
Driftsresultat−391 000
Sum finansinntekter41 000
Sum finanskostnader62 000
Netto finans−21 000
Sum utbytte0
Årsresultat−409 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler81 000
Sum anleggsmidler81 000
Varelager3 496 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post426 000
Sum omløpsmidler4 828 000
Sum eiendeler4 909 000
Sum egenkapital779 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld22 000
Kortsiktig gjeld1 771 000
Skyldig offentlige avgifter895 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 442 000
Sum kortsiktig gjeld4 108 000
Sum egenkapital og gjeld4 909 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−52,5 %
Gjeldsgrad0,03
Driftsmargin−3,91 %
Likviditetsgrad1,18
Syklisk likviditetsgrad7,89
Egenkapitalandel0,16
Bruttomargin46,83 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English