company

KYSTEN REKRUTTERING AS

7250 MELANDSJØ

Avkastning på egenkapital
2,94 %
Likviditetsgrad
5,25
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter18 000
Årsresultat1 000
Sum eiendeler42 000
Sum egenkapital34 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter18 000
Sum driftskostnader10 000
Driftsresultat8 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader7 000
Netto finans−7 000
Resultat før skatt1 000
Skattekostnad0
Årsresultat1 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler42 000
Sum eiendeler42 000
Sum opptjent egenkapital4 000
Sum egenkapital34 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld8 000
Sum egenkapital og gjeld42 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter18 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter18 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 000
Driftsresultat8 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader7 000
Netto finans−7 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post41 000
Sum omløpsmidler42 000
Sum eiendeler42 000
Sum egenkapital34 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld8 000
Sum egenkapital og gjeld42 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,94 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin44,44 %
Likviditetsgrad5,25
Syklisk likviditetsgrad5,25
Egenkapitalandel0,81
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English